Σάββατο, 5 Ιουλίου 2008

Ποτέ σου μα μη...

Ποτέ σου να μη προπατείς
στα ζάλα μου απάνω
να μη γλυστρίξεις και πνιγείς
στα δάκρυα που βγάνω

ζάλα : βήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: