Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Δε κάνει φέδε...


Δε κάνει φέδε άλλο πουλί
ετσά ψηλά να φτάξει
σαν τα φτερά του αετού
ποτέ δε δα ποτάξει
Δε κάνω φέδε: δεν έχω εμπιστοσύνη
ποτάξει: αποκτήσει

Δεν υπάρχουν σχόλια: