Σάββατο, 23 Αυγούστου 2008

Τα φύλλα σου...

Τα φύλλα σου μαράνανε
τ'αναστενάγματά μου
και πόμεινε πεντάξερος
ο κήπος σου καρδιά μου

Δεν υπάρχουν σχόλια: