Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Απ'όταν εχωρίσαμε...

Απ'όταν εχωρίσαμε
ο ήλιος δε προβαίνει
και του μυαλού μου ο αργαλειός
ελπίδες μπλιο δε φαίνει

Δεν υπάρχουν σχόλια: