Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Φεγγάρι απόψε...

Φεγγάρι απόψε ανέφαλα
βρήκες στη περασά σου
και στέκουνται εμπόδιο
να δω την ομορφιά σου

Δεν υπάρχουν σχόλια: