Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Σαν το μαγνήτη ...

Σαν το μαγνήτη τα τραβά
τα βάσανα το σώμα
και θά'ναι αιτία να βρεθεί
ογλήγορα στο χώμα
-
Σαν το μαγνήτη τον τραβά
το σώμα μου το πόνο
χωρίς να φταίω βάσανα
καθημερνώς πλερώνω

Δεν υπάρχουν σχόλια: