Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008

Στην αγκαλιά σου...

Στην αγκαλιά σου αιστάνομαι
πως κάνει στάση ο χρόνος
πως δεν υπάρχουν γεραθειά
πως δεν υπάρχει πόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: